GESONDHEIDS- & LEWENSORIENTASIE VRAELYS

Dankie dat jy hierdie eerste stap geneem het.

 

Dankie dat jy ook gewillig is om oor jou lewe en jou gesondheid te besin deur middel van hierdie vraelys.

 

Wees gerus dat die inligting STRENG vertroulik is. Slegs ek, Dr Frans Cronje, het toegang daartoe.

 

Die doelwit van hierdie vrae is om 'n beter prentjie van jou eie lewensverhaal te kry. Dit skep die geleentheid om na te dink oor sleutel verhoudings in jou lewe, hoe jy reageer op pynlike ervarings, wat vir jou hoop gee, en wat die primere stressors in jou lewe blyk te wees. Dit ondersoek jou voortdurende uitdagings, primere behoeftes, en potensiele hulpbronne.

 

Die doel is om jou persoonlike gedagtes te noteer. Laat die vraag dien as 'n soeklig in jou lewe. Ek wil jou regtig aanmoedig om neer te skryf wat jy ontdek. Wees asseblief so volledig en deursigtig as moontlik. Indien die inligting te sensitief of vertroulik is, of moontlike regsimplikasies het, dui liefs "onseker" or "ter bespreking" eerder as om dit uit te laat.

 

Moet dit asseblief nie as 'n toets beskou en probeer om 'n "perfekte" antwoord te gee nie. Daar is nie "perfekte" antwoorde nie. Jy sal nie veroordeel word vir jou eerlikheid, gevoelens, of uitsprake nie. Ek verwelkom dit.

 

Moet asseblief nie nuttelose inligting verskaf net om iets te skryf nie. An die ander kant, moet ook nie net die vrae oorslaan nie. Die proses sal net so nuttig wees as wat jy dit toelaat om te wees. Indien jy hulp soek, wees asseblief braaf genoeg om eerlik rondom jou gevoelens te wees.

 

So, ter opsomming, laat asseblief toe dat hierdie vrae jou die geleentheid gee om oor jou lewe na te dink. Gebruik jou tyd en kom liewer terug of "slaap" daaroor. Jy het dalk nog nooit die voorreg gehad om dit te doen nie. Dikwels le die geheime van gesondheid en herstel onsigbaar voor ons oe. Ek vertrou dat hierdie proses jou sal help om te vind wat gevind moet word. 

Frans

Dr Frans J Cronje
MBChB(UP), MSc